news / our online shop "strmo"

01/05/2015

news / Designer's File 2015

15/03/2015

news / Domus Life

20/01/2015


bon   Chifuyu Enomoto X Shinn Asano

GIOGAIA   ITOKI / Econifa


ramoscello   ITOKI / Econifa

dorsale   ITOKI / Econifa


sen furniture series

sen furniture series   Promotion Video


kagome stool   sen furniture siries

ippon stool   sen furniture series


nobolu hanger stand   sen furniture series

amihajime table   sen furniture series


kage table   sen furniture series

hitotaba lamp   sen furniture series


kinokami

olyita  


towe

kakeru


relymo 001

graphic projects